Zabezpieczenie (izolacja) zbiornika stalowego od wewnątrz przy pomocy powłoki z polimocznika (woj. świętokrzyskie)

 

Przedmiotem realizacji było wykonanie zabezpieczenia (izolacja) zbiornika stalowego na wodę siarczkową od wewnątrz powłoką z polimocznika. Zastosowano 100% membranę polimocznikową MasterSeal M 689 nakładaną za pomocą agreagtu natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Zakres prac obejmował:

 • Przygotowanie podłoża pod aplikację powłoki poprzez ręczne szlifowanie powierzchni
  z rdzy nalotowej.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikacją I warstwy gruntu epoksydowego;
  Nałożenie I warstwy gruntu epoksydowego na podłoża stalowe z inhibitorem korozji.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikajcą II warstwy gruntu;
  Nałożenie II warstwy gruntu epoksydowego w połączeniu z obsypaniem suszonym piaskiem kwarcowym dla polepszenia przyczepności powłoki.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikacją polimocznika;
  Nałożenie natryskowo 100% membrany polimocznikowej MasterSeal M 689 przy pomocy agregatu
  natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Po wykonaniu przedmiotu prac, Zamwawiający otrzymał pełną dokumentację powykonawczą zastosowanych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Producenta.

Zlecenie zostało wykonane terminowo i rzetelnie oraz z dużym profesjonalizmem i wiedzą techniczną, dzięki czemu jakość prac została wysoko oceniona przez Zamawiającego. Potwierdzeniem tego faktu, są wystawione Referencje za wykonane prace.

 

Zabezpieczenie (izolacja) zbiornika stalowego od wewnątrz przy pomocy powłoki z polimocznika (woj. łódzkie)

 

Przedmiotem realizacji było wykonanie zabezpieczenia (izolacja) zbiornika stalowego na wodę amoniakalną od wewnątrz powłoką z polimocznika. Zastosowano 100% membranę polimocznikową MasterSeal M 689 nakładaną za pomocą agreagtu natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Zakres prac obejmował:

 • Sprawdzenie i kontrolę jakości wykonania piaskowania powierzchni przez firmę zewnętrzną.
  Powierzchnia została oczyszczona do stopnia czystości Sa 2.5.
 • Pomiar grubości płaszcza zbiornika przy pomocy grubościomierza ultradźwiękowego.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikacją I warstwy gruntu;
  Nałożenie I warstwy gruntu epoksydowego na podłoża stalowe z inhibitorem korozji.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikajcą II warstwy gruntu;
  Nałożenie II warstwy gruntu epoksydowego w połączeniu z obsypaniem suszonym piaskiem kwarcowym dla polepszenia przyczepności powłoki.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikacją polimocznika;
  Nałożenie natryskowo 100% membrany polimocznikowej MasterSeal M 689 przy pomocy agregatu
  natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Łączna powierzchnia prac wyniosła około 81,0 m2.

Po wykonaniu przedmiotu prac, Zamwawiający otrzymał pełną dokumentację powykonawczą zastosowanych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Producenta.

Zlecenie zostało wykonane zgodnie z wcześniej określonym harmonogramem prac, dużym profesjonalizmem i wiedzą techniczną, dzięki czemu jakość prac została wysoko oceniona przez Zamawiającego. Potwierdzeniem tego faktu, są wystawione Referencje za wykonane prace.

 

Ocieplenie fundamentów domu wielorodzinnego pianą PUR (woj. łódzkie)

 

Przedmiotem realizacji było wykonanie izolacji (ocieplenie) fundamentów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pomocy piany natryskowej PUR. Zastosowano pianę zamkniętokomórkową Poliuretan Spray 383-TL nakładaną za pomocą agreagtu natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Zakres prac obejmował:

 • Sprawdzenie i kontrolę przygotowania powierzchni fundamentów kamiennych pod natrysk
  piany PUR, które zostało wykonane przez firmę zewnętrzną.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikacją izolacji termicznej.
 • Kontrolę wilgotności i temperatury podłoża przed aplikacją izolacji termicznej.
 • Nałożenie natryskowo piany zamkniętokomórkowej Poliuretan Spray 383-TL przy pomocy agregatu natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Łączna powierzchnia prac wyniosła około 70,0 m2.

Po wykonaniu przedmiotu prac, Zamwawiający otrzymał pełną dokumentację powykonawczą zastosowanych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Producenta.

 

Zabezpieczenie (izolacja) zbiornika stalowego od wewnątrz przy pomocy powłoki z polimocznika (woj. pomorskie)

 

Przedmiotem realizacji było wykonanie zabezpieczenia (izolacja) zbiornika stalowego na mikrosilkę od wewnątrz powłoką z polimocznika. Zastosowano 100% membranę polimocznikową MasterSeal M 689 nakładaną za pomocą agreagtu natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Zakres prac obejmował:

 • Sprawdzenie i kontrolę jakości wykonania piaskowania powierzchni przez firmę zewnętrzną.
  Powierzchnia została oczyszczona do stopnia czystości Sa 2.5.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikacją I warstwy gruntu epoksydowego;
  Nałożenie I warstwy gruntu epoksydowego na podłoża stalowe z inhibitorem korozji.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikajcą II warstwy gruntu;
  Nałożenie II warstwy gruntu epoksydowego w połączeniu z obsypaniem suszonym piaskiem kwarcowym dla polepszenia przyczepności powłoki.
 • Kontrolę warunków panujących w otoczeniu przed aplikacją polimocznika;
  Nałożenie natryskowo 100% membrany polimocznikowej MasterSeal M 689 przy pomocy agregatu
  natryskowego (GRACO, Reactor E-XP2).

 

Łączna powierzchnia prac wyniosła około 300,0 m2.

Po wykonaniu przedmiotu prac, Zamwawiający otrzymał pełną dokumentację powykonawczą zastosowanych wyrobów budowlanych wraz z dokumentem potwierdzającym wykonanie prac zgodnie z zaleceniami Producenta.

Zlecenie zostało wykonane terminowo i rzetelnie oraz z dużym profesjonalizmem i wiedzą techniczną, dzięki czemu jakość prac została wysoko oceniona przez Zamawiającego. Potwierdzeniem tego faktu, są wystawione Referencje za wykonane prace.

 

Kompleksowa hydroizolacja kręgów betonowych przy pomocy powłoki z polimocznika (woj. łódzkie)

Przedmiotem kolejnej naszej realizacji było kompleksowe wykonanie hydroizolacji kręgów betonowych, w zakres którego wchodziło:

 • Przygotowanie powierzchni kręgów betonowych pod natrysk powłoki z polimocznika,
 • Zagrutnowanie podłoża odpowiednim gruntem do podłoża betonowego wraz z obsypaniem piaskiem w celu zwiększenia przyczepności podłoża,
 • Pomiar wilgotności i temperatury podłoża oraz otoczenia, bezpośrednio przed nałożeniem powłoki z polimocznika,
 • Natrysk powłoki z polimocznika na przygotowaną powierzchnię kręgów betonowych.

Zlecenie zostało wykonane przy pomocy powłoki z czystego polimocznika, na łącznej powierzchni około 30 m2 w gminie Pabianice (woj. łódzkie).

Izolacja zbiornika stalowego polimocznikiem (woj. łódzkie)

Nasza kolejna realizacja to wykonanie izolacji zbiornika stalowego o powierzchni około 70 m2, przy pomocy powłoki z polimocznika.

W zakres zlecenia wchodziło kompleksowe przygotowanie powierzchni (piaskowanie zbiornika, naprawa ubytków w stalowym płaszczu), nałożenie warstwy gruntującej, a także natrysk powłoki z polimocznika.

Na zdjęciach poniżej prezentujemy Państwu zbiornik w ostatecznej fazie przygotowań, tj. po zagrutnowaniu tuż przed natryskiem polimocznika.

Hydroizolacja została wykonana przy pomocy powłoki z polimocznika, na powierzchni około 70 m2 w gminie Łódź (woj. łódzkie).

Dokładnie po roku od wykonania powłoki, został wykonany przegląd i kontrola membrany z polimocznika. Jak widać na załączonych zdjęciach powłoka pozostaje w bardzo dobrym stanie, pomimo, iż pracuje w silnie agresywnym środowisku chemicznym.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka zdjęć z przeglądu rocznego powłowki !!!

Ocieplenie hali magazynowej pianką PUR dla firmy PAWO (woj. łódzkie)

Izoalacje Pianką PUR wykonujemy nie tylko w domach mieszkalnych, ale także w budynkach magazynowych. Jedynym z przykładów jest ocieplona przez nas w maju 2016 roku hala magazynowa Producenta Odzieży Męskiej Pawo.

Przedmiotem realizacji było ocieplenie wnętrza hali - poszycia ścian oraz dachu wykonanego z blachy falistej ocynkowanej. Całkowita powierzchnia natrysku pianki PUR wynosiła w tym przypadku 2200 m2, natomiast jej grubość w zależności od powierzchni to 20 do 25 cm. Użyliśmy pianki PUR zamknięto i otwartokomórkowej.

Izolacja Pianką PUR dla firmy Pawo wykonana została w celu podniesienia komfortu pracowników firmy oraz ochrony przechowywanych w hali materiałów przed wpływem czynników zewnętrznych. Inwestor poszukiwał do ocieplenia materiału lekkiego, który nie obciąża nadmiernie konstrukcji, a także szybkiego i prostego w montażu, aby nie narażać się na straty związane z przestojem prac w ocieplanym magazynie. Nasza realizacja z użyciem pianki PUR spełniła oczekiwania firmy PAWO, co zostało potwierdzone rekomendacją.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej oraz zamkniętokomórkowej o grubościach 20 i 25 cm, na powierzchni około 2 200 m2 w gminie Pabianice (woj. łódzkie).

Ocieplenie dwóch budynków Józefów (woj. mazowieckie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było wykonanie ocieplenia dachów od strony wewnętrznej w dwóch budynkach w miejscowości Józefów koło Warszawy.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 25 cm, na łącznej powierzchni około 450 m2 w gminie Józefów (woj. mazowieckie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. łódzkie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku trudnością była dość skomplikowana konstrukcja dachu (jak widać na załączonych zdjęciach) jednak dla Nas nie stanowiło to żadnego problemu.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej gruvości 20 cm, na powierzchni około 170,0 m2 w gminie Tuszyn (woj. łódzkie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. wielkopolskie)

Naszą kolejną realizacją było wykonanie ocieplenia poddasza pianką PUR otwartokomórkową.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 20 cm, na powierzchni około 100,0 m2 w powiecie chodzieskim (woj. wielkopolskie).
 

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. łódzkie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku trudność poleagała na tym, iż był to w pełni wykończony i zamieszkały dom. W związku z powyższym były wykonane ścianki działowe na poddaszu oraz w pomieszczeniach znajdowały się wyposażenia, co w znacznym stopniu utrudniało dostęp do przegrody i natrysk pianki PUR.
Jednak dla Nas nie było to wyzwanie, którego byśmy się nie podjeli.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 20 cm, na powierzchni około 100,0 m2 w gminie Pęczniew (woj. łódzkie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. mazowieckie)

Jedną z naszych kolejnych realizacji było ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku trudnością była dość skomplikowana konstrukcja dachu (jak widać na załączonych zdjęciach) jednak dla Nas nie stanowiło to żadnej trudności.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 25 cm, na powierzchni około 100 m2 w gminie Kobyłka (woj. mazowieckie).

 

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. mazowieckie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku trudnością była wysokość (w najwyższym punkcie ponad 5 m) jednak dla Nas nie stanowiło to żadnej trudności.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 25 cm, na powierzchni około 70 m2 w gminie Naruszewo (woj. mazowieckie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. łódzkie)

Jedną z naszych kolejnych realizacji było wykonanie ocieplenia poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku Inwestor zdecydował się tylko na wypełnienie przestrzeni między krokwiami dachu (jak widać na załączonych zdjęciach).

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 15 cm, na powierzchni około 170 m2 w gminie Tuszyn (woj. łódzkie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. łódzkie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku trudnością była dość skomplikowana konstrukcja dachu (jak widać na załączonych zdjęciach) jednak dla Nas nie stanowiło to żadnej trudności.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 20 cm, na powierzchni około 300 m2 w powiecie pajęczańskim (woj. łódzkie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. łódzkie)

Naszą kolejną realizacją było wykonanie ocieplenia poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku trudnością była dość skomplikowana konstrukcja dachu (jak widać na załączonych zdjęciach) jednak dla Nas nie stanowiło to żadnej trudności.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 20 cm, na powierzchni około 120 m2 w gminie Zadzim (woj. łódzkie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. łódzkie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową. W tym konkretnym przypadku trudnością była wysokość (w najwyższym punkcie ponad 7 m od stropu) jednak dla Nas nie stanowiło to żadnej trudności.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 20 cm, na powierzchni około 215 m2 w gminie Łódź (woj. łódzkie).

Ocieplenie stropu pianką PUR (woj. mazowieckie)

Jedną z naszych kolejnych realizacji było wykonanie ocieplenia stropu pianką PUR otwartokomórkową.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 20 cm, na powierzchni około 50 m2 w gminie Ciechanów (woj. mazowieckie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. mazowieckie)

Naszą kolejną realizacją było ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową (Poliuretan Spray S OC 008 E).

Wykonaliśmy ocieplenie pianką poliuretanową PUR otwartokomórkową grubości 20 cm i 16 cm, na powierzchni około 100,00 m2 w gminie Kobyłka (woj. mazowieckie).
 

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. łódzkie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było wykonanie ocieplenia poddasza, na którym został już przygotowany stelaż pod zabudowę z płyt G-K.
W takim przypadku należy wykonać natrysk pianki PUR, a następnie nadmiar ściąć przy pomocy pneumatycznego noża, tak aby pianka nie utrudniała montażu płyt G-K.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 20 cm, na powierzchni około 150 m2 w gminie Andrespol (woj. łódzkie).

Ocieplenie poddasza pianką PUR (woj. mazowieckie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było wykonanie ocieplenia poddasza pianką PUR otwartokomórkową (Poliuretan Spray S OC 008E). W tym konkretnym przypadku trudnością była dość skomplikowana konstrukcja dachu, a także spora ilość instalacji elektrycznej oraz częsciowo już zamontowane profile pod płyty G-K.
Jednak dla Nas nie stanowiło to najmniejszego problemu, aby wykonać ocieplenie w sposób rzetelny smiley

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej grubości 25 cm, na powierzchni około 140,0 m2 w gminie Jabłonna (woj. mazowieckie).

Ocieplenie fundamentów domu mieszkalnego pianką PUR (woj. dolnośląskie)

Fundament to element, na którym opiera się cała konstrukcja domu. Ważne jest, aby był wykonany profesjonalnie oraz odizolowany od gruntu zgodnie z wiedzą z zakresu fizyki budowli. Nasza kolejna realizacja to ocieplenie ścian fundamentowych budynku mieszkalnego.

Przedmiotem realizacji był natrysk pianki PUR na powierzchnię ścian fundamentowych o całkowietej powierzchni około 135 m2. Inwestorowi zależało na nowoczesnym, niezawodnym materiale, który będzie trwały, skuteczny, łatwy w montażu oraz nie będzie nasiąkał wodą. Dodatkowym atutem zastosowania pianki PUR jest brak łączeń i mostków termicznych, co daje wysoki współczynnik zatrzymywania ciepła, a także skuteczniej chroni fundamenty.

Ocieplenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR zamkniętokomórkowej o grubościach 5 i 10 cm, na powierzchni około 135 m2 w gminie Dziadowa Kłoda (woj. dolnośląskie).

Wykonanie tynków gipsowych "lekkich" (woj. łódzkie)

Przedmiotem kolejnej naszej realizacji było wykonanie tynków gipsowych "lekkich", których niepowtarzalną zaletą jest fakt, iż ich powierzchnia jest gładka jakby została wykonana gładź gipsowa, dzięki czemu nadają się one bezpośrednio pod malowanie.

Tynki zostały wykonane metodą maszynową z "worka" na powierzchni około 200 m2 w gminie Pajęczno (woj. łódzkie).

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych (woj. łódzkie)

Kolejną naszą realizacją było wykonanie tynków cementowo - wapiennych, których niewątpliwą zaletą jest wysoka twardość, a także odporność na działanie wilgoci.

Tynki zostały wykonane metodą maszynową z "worka" na powierzchni około 50 m2 w gminie Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie).

Wykonanie tynków cementowo-wapiennych (woj. łódzkie)

Naszą następną realizacją było wykonanie tynków cementowo - wapiennych, tynki te charakteryzują się wyższą twardością niż tynki gipsowe, a także większą odpornością na działanie wilgoci.

Tynki zostały wykonane metodą maszynową z "worka" na powierzchni około 500 m2 w gminie Konstantynów Łódzki (woj. łódzkie).

Wykonanie tynków gipsowych "lekkich" (woj. łódzkie)

Przedmiotem kolejnej naszej realizacji było wykonanie tynków gipsowych "lekkich", których niepowtarzalną zaletą jest fakt, iż ich powierzchnia jest gładka jakby została wykonana gładź gipsowa, dzięki czemu nadają się one bezpośrednio pod malowanie.

Tynki zostały wykonane metodą maszynową z "worka" na powierzchni około 650 m2 w gminie Łódź (woj. łódzkie).

Kompleksowe wykończenie poddasza (woj. łódzkie)

Naszą kolejną realizacją było kompleksowe wykończenie poddasza, w zakres którego wchodziło:

 • Ocieplenie poddasza wełną mineralną gr. 15 cm + 5 cm wraz z wykonaniem zabudowy z płyt G-K na powierzchni około 165 m2,
 • Ułożenie podłogi z płyt OSB na istniejącej konstrukcji, wraz z wykonaniem zabudowy stropu od spodu płytami G-K i ociepleniem wełną mineralną na powierzchni około 40 m2.

Wykończenie poddasza zostało wykonane przy pomocy węłny mineralnej oraz płyt G-K, na łącznej powierzchni około 205 m2 w gminie Łódź (woj. łódzkie).

Kompleksowe zabezpieczenie fundamentów - ocieplenie pianką PUR wraz z natryskiem polimocznika (woj. mazowieckie)

Przedmotem naszej kolejnej realizacji było kompleksowe zabezpieczenie fundamentów, w zakres którego wchodziło:

 • Ocieplenie fundamentów przy pomocy pianki PUR zamkniętkomórkowej,
 • Nałożenie powłoki hydroizolacyjnej poprzez natrysk polimocznika.

W tym konkretnym przypadku trudnością były dość wąskie wykopy, które w znacznym stopniu utrudniały dostęp do fundamentów, a także liczne przejścia instalacji wod-kan, jednak dla Nas nie stanowiło to żadnej trudności aby prace wykonać w sposób profesjonalny.

Zlecenie zostało wykonane przy pomocy pianki PUR zamkniętokomórkowej oraz polimocznika, na powierzchni około 100 m2 w gminie Józefów (woj. mazowieckie).

Kompleksowe wykończenie poddasza (woj. łódzkie)

Przedmiotem kolejnej naszej realizacji było kompleksowe wykończenie (zabudowa) poddasza, w zakres którego wchodziło:

 • Ocieplenie poddasza wełną mineralną gr. 15 cm + 5 cm wraz z wykonaniem zabudowy z płyt G-K na powierzchni około 230 m2,
 • Wykonanie konstrukcji wsporczej pod podłogę z płyt OSB, a następnie ułożenie podłogi z płyt OSB, wraz z wykonaniem zabudowy stropu od spodu płytami G-K i ociepleniem wełną mineralną na powierzchni około 25 m2.

Wykończenie poddasza zostało wykonane przy pomocy węłny mineralnej oraz płyt G-K, na łącznej powierzchni około 260 m2 w gminie Łódź (woj. łódzkie).

Kompleksowe wykończenie poddasza (woj. mazowieckie)

Naszą kolejną realizacją było kompleksowe wykończenie poddasza, w zakres którego wchodziło:

 • Ocieplenie poddasza pianką PUR otwartokomórkową grubości 20 cm na powierzchni około 80 m2,
 • Wykonanie zabudowy poddasza z płyt G-K wraz z wykonaniem rusztu, montażem foli paroszczelnej oraz przygotowaniem powierzchni pod malowanie,
 • Wykonanie ścianek działowych grubości 10 cm z płyt G-K, o łącznej powierzchni około 90 m2.

Prace zostały wykonane przy pomocy pianki PUR otwartokomórkowej oraz płyt G-K, na łącznej powierzchni około 170 m2 w powiecie wołomińskim (woj. mazowieckie).

Wykonanie tynków gipsowych "lekkich" (woj. mazowieckie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było wykonanie tynków gipsowych tzw. "lekkich", w sposób bezpośrednio nadających się pod malowanie (na gładko).

W tym konkretnym przypadku trudności sprawiały duże wysokości (klatka schodowa) oraz małe pomieszczenia, które utrudniały nakładanie tynku.

Tynki zostały wykonane metodą maszynową tzw. "z worka" na powierzchni około 500,00 m2 w gminie Radziejowice (woj. mazowieckie).

Naprawa oraz termoizolacja tarasu zamkniętego przeznaczonego na ogród zimowy (woj. łódzkie)

Kolejną naszą realizacją było wykonanie naprawy oraz termoizolacji tarasu zamkniętego, przeznaczonego na ogród zimowy.

W tym konkretnym przypadku Inwestor skarżył się na panujący chłód zimą w tzw. ogrodzie zimowym, ale przede wszystkim na wilgoć i przecieki pojawiające się na podbitce tarasu, a także na styku tarasu z domem (widoczne sople zimą na zdjęciach).

Ze względu na fakt, iż przestrzeń nad tarasem jest zamieszkała i w pełni użytkowana, Inwestor zażyczył sobie aby uszczelnienie i izolację  termiczną wykonać od spodu tarasu.

Na życzenie Inwestora zostało wykonane uszczelnienie od spodu połączenia stalowej konstrukcji wsporczej tarasu z płytą żelbetową przy pomocy powłoki z polimocznika.

Następnie na całości wykonano ocieplenie pianką poliuretanową zamkniętokomórkową, aby zapewnić odpowiedni komfort cieplny w tzw. ogrodzie zimowym, zlokalizowanym w części zamkniętej nad tarasem.

Po wszystkim zamontowano ponownie podbitkę drewnianą, co pozwoliło przywrócić charakter balkonu / tarasu sprzed remontu.

Wykonanie tynków gipsowych "lekkich" (woj. łódzkie)

Przedmiotem naszej kolejnej realizacji było wykonanie tynków gipsowych "lekkich", których niepowtarzalną zaletą jest fakt, iż ich finalna powierzchnia jest bardzo gładka, dzięki czemu nadają się one bezpośrednio pod malowanie.

W tym konkretnym przypadku napotkaliśmy trudności w postaci stosunkowo ciasnych pomieszczeń, co utrudniało nakładanie oraz zacieranie tynku, jednak dla Nas nie było to wyzwaniem nie do przejścia smiley

Tynki zostały wykonane metodą maszynową "z worka" na powierzchni około 700,0 m2 w gminie Łódź (woj. łódzkie).
 

Wykonanie tynków gipsowych "lekkich" (woj. łódzkie)

Przedmiotem kolejnej naszej realizacji było wykonanie tynków gipsowych "lekkich", których niepowtarzalną zaletą jest fakt, iż ich powierzchnia jest gładka jakby została wykonana gładź gipsowa, dzięki czemu nadają się one bezpośrednio pod malowanie.

Tynki zostały wykonane metodą maszynową z "worka" na powierzchni około 500 m2 w gminie Zgierz (woj. łódzkie).

Ocieplenie elewacji styropianem (woj. łódzkie)

Jedną z naszych kolejnych realizacji było wykonanie kompleksowej termomodernizacji ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym, w zakres którego wchodziło:

 • Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym.

 • Nałożenie warstwy tynku silikonowego.

 • Montaż parapetów zewnętrznych.

 • Wymurowanie dwóch fialrków z cegły pełnej celem podparcia tarasu na I piętrze.

 • Remont zadaszenia (docieplenie wraz z wymianą poszycia oraz pokrycia) nad wiatrołapem.

Jak widać na załączonych zdjęciach, trudność stanowiła spora wysokość budynku (około 12 m), a także duże powierzchni, które stanowiły znaczne utrudnienie przy nakładaniu tynku silikonowego.

Modernizacja objęła około 300,00 m2 powierzchni elewacji i została wykonana w gminie Łódź (woj. łódzkie).

Masz pytania? Napisz do nas

Ostatnie artykuły:

7 lip 2016

Izolacja dachu

Dlaczego odpowiednia izolacja dachu jest tak ważna?   Dach jest zwieńczeniem budynku i częścią najbardziej wyeksponowaną na działanie czynników atmosferycznych. Prawidłowe wyko... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie poddasza

Dlaczego odpowiednie ocieplenie poddasza jest tak ważne? Dach jest najbardziej wyeksponowaną częścią budynku, wystawioną bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. W zależności ... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie budynku

Dlaczego właściwe ocieplenie budynku jest tak ważne? Wybór odpowiedniego ocieplenia oraz prawidłowe jego wykonanie wpływają nie tylko na oszczędności kosztów ogrzewania, ale r&oacu... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie fundamentów

Dlaczego odpowiednie ocieplenie fundamentów jest tak ważne? Ocieplenie fundamentów wykonuje się w celu ograniczenia przepływu ciepła z budynku do gruntu. W przypadku braku oci... Czytaj więcej

7 lip 2016

Hydroizolacja fundamentów

Dlaczego właściwa hydroizolacja fundamentów jest tak ważna? Hydroizolacja fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy nowego budynku. Rzetelnie i solidnie wykonana ... Czytaj więcej