Ocieplanie pianą poliuretanową PUR to:

 • Doskonałe właściwości izolacji termicznej
 • Izolacja termiczna bezpieczna dla środowiska
 • Wyjątkowa trwałość (powyżej 25 lat)
 • Szczelna i bezspoinowa izolacja termiczna
 • Dobra paroprzepuszczalność (przegroda "oddycha")
 • Szybki montaż izolacji (do 250 m2 w 8 godzin)

Wylicz roczne oszczędności wynikające z ocieplania pianą PUR

Podaj powierzchnię ocieplanego dachu w m2 i rodzaj ogrzewania - wyliczenia dla izolacji grubości 20 cm
Koszt ogrzewania
/ rok*
Oszczędność
/ rok
Bez izolacji
Izolacja wełąną mineralną (20% oszczędności)
Izolacja pianką PUR (30-50% oszczędności) od zł do od zł do

* Dane dotyczące kosztów ogrzewania pochodzą z Tablicy nr. 26 z publikacji "Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012r." wydanej przez Główny Urząd Statystyczny.

Technologia aplikacji piany poliuretanowej PUR jest droższym rozwiązaniem niż tradycyjne technologie izolacji termicznej, jednak za ceną idzie również wyższa jakość izolacji. Inwestycja w tradycyjne technologie izolacji termicznej, przy założeniu 20% oszczędności kosztów ogrzewania, zwraca się po około 6,5 roku.[1]  Ocieplenie z użyciem piany poliuretanowej PUR zwraca się już po około 8 latach użytkowania, jednak dzięki skuteczniejszej izolacyjności termicznej pozwala zaoszczędzić od 30% do nawet 50% kosztów ogrzewania, co podczas wieloletniego użytkowania budynku staję się opłacalną inwestycją.[2]  Dodatkowo, ocieplenie przy użyciu piany PUR jest lżejsze niż większość tradycyjnych materiałów izolacyjnych i mniej obciąża konstrukcję budynku. Stosując izolację termiczną w postaci piany poliuretanowej PUR zapewniamy skuteczne ocieplenie na długie lata, odporne na działanie wilgoci i bezpieczne dla środowiska.
UWAGA: Wartości oszczędności kosztów ogrzewania zostały oszacowane, przy założeniu wykonania izolacji termicznej zgodnie z sztuką budowlaną oraz wytycznymi producentów materiałów.

[1] Oszczędność kosztów ogrzewania, w wysokości 20%, została wyliczona przy założeniu ocieplenia o grubości 20 cm, z uwzględnieniem mostków termicznych w tradycyjnych materiałach izolacyjnych, zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 (Załącznik D).
[2] Oszczędność kosztów ogrzewania, w wysokości 30% - 50%, została wyliczona przy założeniu ocieplenia o grubości 20 cm, z pominięciem mostków termicznych w izolacji oraz współczynników przewodzenia ciepła dla piany otwartokomórkowej i zamkniętokomórkowej, zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 (Załącznik D).

Zapytaj o wycenę naszych usług

Porównanie technologii wykonania izolacji

Porównanie kosztów ocieplenia dachu o powierzchni do 250 m2 i grubości 20 cm
  Tradycyjne materiały izolacyjne Piana PUR
Czas wykonania od 2 do 3 dni roboczych 1 dzień roboczy
Waga izolacji M = 0,2 m x 250 m2 x 12 kg/m3
M = 600,0 kg
M = 0,2 m x 250 m2 x 7 kg/m3
M = 350,0 kg
Koszt z robocizną ~ 11 185,00 zł ~ 13 750,00 zł
Oszczędność w rocznych kosztach ogrzewania około 20% około 30% - 50%
Okres po jakim zwraca się inwestycja około 6,5 roku około 6 - 8 lat

Porównanie piany poliuretanowej PUR z tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi

TRADYCYJNE MATERIAŁY
IZOLACYJNE

 • Niepalne (dotyczy wełny mineralnej)
 • Zapewniają dobrą izolacyjność termiczną
 • Zapewniają bardzo dobrą izolacyjność akustyczną (dotyczy wełny mineralnej)
 • Najczęściej stosowane do ocieplenia ścian i poddaszy użytkowych, z uwagi na możliwość dopasowania do kształtu krokwi
 • Posiadają tendencję do pochłaniania wilgoci z powietrza
 • W przypadku złego montażu moga się osuwać, tworząc nieszczelności

PIANA POLIURETANOWA
PUR

 • Dopasowuje się idealnie do każdej powierzchni i skomplikowanych kształtów
 • Izolacja natryskowa pianą PUR praktycznie eliminuje powstawanie nieszczelności
 • Zmniejsza ryzyko występowania pleśni w konstrukcji
 • Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne
 • Odporna na działanie wilgoci i wody (dotyczy piany zamkniętokomórkowej)
 • Odporność ogniowa jest niższa niż dla wełny mineralnej

Jak wygląda ocieplanie pianą poliuretanową PUR ?

 

Ocieplenie pianą poliuretanową PUR to izolacja natryskowa, którą nakłada się przy użyciu nowoczesnego agregatu. Sam proces przebiega bardzo sprawnie i szybko dzięki temu, że piana poliuretanowa samoistnie przywiera i dopasowuje się do każdego podłoża. W ciągu zaledwie kilku sekund piana wzrasta, wypełnia wszelkie szczeliny i utwardza się, tworząc jednolitą, szczelną powłokę izolacyjną. Powierzchnię zewnętrzną piany można w bardzo prosty sposób dopasować do dowolnego kształtu za pomocą odpowiedniego narzędzia (dotyczy piany otwartokomórkowej). W przypadku izolacji natryskowej zewnętrznej, warstwę piany poliuretanowej PUR pokrywa się farbą lub lakierem, co zabezpiecza izolację przed promieniowaniem UV i zapewnia jej estetyczny wygląd na długie lata.

 

Izolacja natryskowa pianą PUR – nowoczesna technologia, optymalne rozwiązanie

Stosowana przez nas technologia pozwala na profesjonalne wykonanie, dopasowane do Twoich potrzeb. Niezależnie od rodzaju powierzchni (przegrody budowlanej) gwarantujemy montaż izolacji natryskowej, przez nasz doświadczony zespół, w krótszym czasie niż dostępne tradycyjne technologie wykonania izolacji termicznej.

Piana otwartokomórkowa

 • Idealna do izolacji termicznej poddasza i stropu od wewnątrz
 • Doskonała izolacja obiektów budownictwa tradycyjnego
 • Izolacja przepuszczająca parę wodną - tworzy odpowiedni klimat
 • Warstwa izolacji pozbawiona mostków termicznych
 • Materiał wyjątkowo lekki, który nie obciąża nadmiernie konstrukcji dachu

Piana zamkniętokomórkowa

 • Wyższa gęstość, zawiera około 90% komórek zamkniętych
 • Idealna do izolacji termicznej płaskich dachów i stropodachów, ścian, fundamentów, budynków inwentarskich, chłodni
 • Bardzo wysoka szczelność, brak połączeń i odporność na działanie wilgoci
 • Warstwa izolacji pozbawiona mostków termicznych
 • Posiada dużą odporność na zgniatanie

Porównanie technologii izolacji termicznych

  Piana PUR Tradycyjne materiały izolacyjne
Paroprzepuszczalność Tak Tak
Nasiąkliwość Niska Wysoka
Hydroizolacja Możliwa Nie możliwa
Niepalność
Nie
Możliwa
Współczynnik przewodzenia
ciepła materiału (W/m*K)
   0,024 - 0,038       0,034 - 0,045   
Czas wykonania izolacji o powierzchni
do 250 m2
1 dzień 2 - 3 dni
Obciążenie przy 250m2 powierzchni i 20 cm
grubości izolacji (kg)
500 750 - 1000

Szczelność ocieplenia pianą PUR, a szczelność tradycyjnych materiałów izolacyjnych

Szczelność wykonanej izolacji termicznej, zarówno w przypadku tradycyjnych materiałów izolacyjnych, jak i piany PUR w dużej mierze zależy od jakości wykonania takiej izolacji. W przypadku tradycyjnych materiałów izolacyjnych (materiałów płytowych) wykonawcy mają w większości przypadków problem z dokładnym dopasowaniem i uszczelnieniem przegród budowlanych. Piana poliuretanowa PUR poprzez kilkukrotny wzrost swojej objętości w trakcie aplikacji, pozwala na wypełnienie szczelin i szybkie utwardzenie, tworząc jednolitą warstwę izolacji termicznej.

Poglądowe rysunki (zamieszczone poniżej) przedstawiają przepływ ciepłego powietrza przez przegrody budowlane:

1) W przypadku tradycyjnych materiałów izolacyjnych (przy słabej jakości ich montażu) ciepłe powietrze ma możliwość przepływu przez przegrodę budowlaną.
2) W przypadku izolacji termicznej z piany PUR ciepłe powietrze ma bardzo ograniczoną możliwość przepływu przez przegrodę budowlaną.

Ocieplenie przegrody z wykorzystaniem piany PUR zwiększa prawdopodobieństwo powstania ciągłej i jednorodnej warstwy izolacji termicznej, która pozwala zatrzymać ciepłe powietrze wewnątrz bydunku. Ocieplenie pianą poliuretanową zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczelności w izolacji termicznej, w rezultacie zmniejszają się straty ciepła i rosną oszczędności.

Skontaktuj się z nami