Poniżej prezentujemy Państwu owoce naszych prac naukowych

Piana PUR jako nowoczesny materiał izolacyjny w budownictwie

Piana PUR jako nowoczesny materiał izolacyjny w budownictwie

Obecnie przepisy dotyczące zapotrzebowania na ciepło oraz energię dla budynków zmierzają w kierunku tworzenia obiektów zeroenergetycznych. Wiąże się to ściśle z poszukiwaniem nowych materiałów i piana poliuretanowa PUR jest tutaj doskonałym przykładem nowoczesnego materiału izolacyjnego. Istotne jest, aby wiedza dotycząca piany PUR była dostępna, co pozwoli uniknąć błędnych założeń odnoszących się do zastosowania jej w praktyce. W artykule zaprezentowano podstawowoe dane charakterystyczne oraz możliwości technologiczne izolacji natryskowej w postaci pian poliuretanowych PUR.

Pobierz
Piana PUR i polimocznik – innowacyjne izolacje natryskowe

Piana PUR i polimocznik – innowacyjne izolacje natryskowe

Nowoczesne budownictwo generuje nowe i nieprzeciętne wymagania względem stosowanych materiałów budowlanych. Dotyczy to również wyrobów wykorzystywanych do izolacji termicznej, hydroizolacji oraz izolacji przeciwwilgociowej. Tu rozwiązaniem mogą być nowoczesne izolacje natryskowe w postaci piany PUR i polimocznika. W artykule zaprezentowano podstawowe ich właściwości, również w kontekście konkurencyjności w stosunku do tradycyjnych ich odpowiedników.

Pobierz
Structural behaviour and compressive strength of concrete rings strengthened with a polyurea coating system

Structural behaviour and compressive strength of concrete rings strengthened with a polyurea coating system

The study is the next part of the research project related to the possibilities of application polyurea coating in civil engineering. This project focus on the impact of polyurea coating applications mainly on steel, concrete and reinforced concrete components currently used in civil engineering. The main goal of the paper is a presentation of structural behaviour and compressive strength of concrete rings strengthened by spraying polyurea coating system. The work in initial parts focus on describe experimental test with used three different types of samples of concrete rings, supplemented with describe samples preparation and testing procedure.

Pobierz
Nowoczesne izolacje natryskowe w budownictwie na przykładzie pianki PUR i polimocznika

Nowoczesne izolacje natryskowe w budownictwie na przykładzie pianki PUR i polimocznika

Celem referatu jest zaprezentowanie nowoczesnych izolacji natryskowych, jakimi są pianka PUR i polimocznik. Wiodącym założeniem jest przedstawienie i omówienie podstawowych właściwości wyżej wymienionych produktów, a także próba zaprezentowania ich konkurencyjności w stosunku do powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych.

Pobierz
Polyurea coating systems: definition, research, applications

Polyurea coating systems: definition, research, applications

The main goal of the paper is to present the current state of knowledge about polyurea coating system. The emphasis was placed here on presentation of two topics: material which is polyurea and its present applications, and a device for spraying polyurea coating systems. The work, in the next parts, focuses on explaining why polyurea is uncommon and presentation of actual applications in different industries. The paper is supplemented with a presentation of actual directions of development in research regarding polyurea coating system.

Pobierz
Ocieplenie wełną mineralną - obliczanie współczynnika przenikania ciepła

Ocieplenie wełną mineralną - obliczanie współczynnika przenikania ciepła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostały opisane maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła Uc dla ścian zewnętrznych oraz dachów.

Pobierz
Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych określone w obowiązujących przepisach oraz aktach prawnych

Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych określone w obowiązujących przepisach oraz aktach prawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zostały opisane maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła Uc dla ścian zewnętrznych oraz dachów.

Pobierz
Fizyka budowli - definicje

Fizyka budowli - definicje

Opis podstawowych definicji związanych z fizyką budowli. Opisane definicje są podstawą do zrozumienia ideii stosowania izolacji natryskowych jak i tradycyjnych materiałów do ocieplenia.

Pobierz
O autorach:
dr hab. inż. Jacek Szafran

dr hab. inż. Jacek Szafran

Inżynier budownictwa z 17 letnim doświadczeniem w zawodzie, absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na kierunku budownictwo, od 2010 roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz International Association for Shell and Spatial Structures, adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

dr inż. Artur Matusiak

dr inż. Artur Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na kierunku budownictwo, od 2015 roku asystent projektanta, a obecnie inżynier techniczno-handlowy w firmie Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k., od 2016 roku członek Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Łódź, od 2019 roku posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.