Potocznie używany termin „oddychanie ścian” nie jest terminem technicznym. Przez oddychanie przegrody budowlanej należy rozumieć zjawisko dyfuzyjnego odpływu pary wodnej z pomieszczenia przez samą przegrodę zewnętrzną. Zjawisko to jest korzystne z punktu widzenia komfortu wilgotnościowego w budynku. Pozwala chronić pomieszczenia przed nadmiarem wilgoci i jego konsekwencjami (kondensacja wilgoci, rozwój pleśni i grzybów). W związku z powyższym fakt fizyczny, iż para wodna przepływa przez przegrodę budowlaną jest korzystnym zjawiskiem, gdyż zmniejsza ona zawilgocenie pomieszczeń wewnętrznych budynku.

”Budownictwo ogólne tom 2, fizyka budowli, Praca zbiorowa pod kierunkiem
prof. dr hab. inż. Piotra Klemma, wyd. Arkady, Warszawa 2005, 2006”

Szybkość przepływu pary wodnej przez dany materiał określa jego współczynnik oporu dyfuzyjnego. Na wykresie poniżej przedstawiono wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego dla wybranych materiałów, stosowanych obecnie w konstrukcjach dachu oraz ścian zewnętrznych.


Źródło: Miesięcznik: „Materiały Budowlane” 3 ‘2005 (nr 391) – podręcznik fizyki budowli: ”Fizyka budowli – część X. Wartości obliczeniowe właściwości fizycznych”

Jak widać na załączonym diagramie, wartość oporu dyfuzyjnego dla pianki otwartokomórkowej, która stosowana jest jako izolacja termiczna wewnętrzna (μ = 3 ÷ 4) jest porównywalna do wełny mineralnej (μ = 1). Oznacza to, że szybkość przepływu pary wodnej przez izolację termiczną z pianki otwartokomórkowej jest porównywalna do jej przepływu przez wełnę mineralną. Pianka zamkniętokomórkowa, która stosowana jest jako zewnętrzna izolacja termiczna przegrody budowlanej (μ = 70 ÷ 90) posiada wartość oporu dyfuzyjnego porównywalną do tarcicy oraz płyt OSB (μ = 50). Można zatem stwierdzić, że jej zastosowanie nie wpłynie niekorzystnie na zjawisko "oddychania" przegrody. Wniosek ten można poprzeć argumentem, iż zarówno tarcica jak i płyty OSB są dość powszechnie stosowanymi materiałami w konstrukcjach dachowych i nie powodują one problemów z transportem pary wodnej w przegrodzie budowlanej.

O autorach:
dr hab. inż. Jacek Szafran

dr hab. inż. Jacek Szafran

Inżynier budownictwa z 14 letnim doświadczeniem w zawodzie, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz International Association for Shell and Spatial Structures, adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

mgr inż. Artur Matusiak

mgr inż. Artur Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, z uzyskanym tytułem zawodowym magistra inżyniera, od 2015 roku asystent projektanta (inżynier budowy) w firmie Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k., od 2016 roku członek Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Łódź.

Ostatnie artykuły:

7 lip 2016

Izolacja dachu

Dlaczego odpowiednia izolacja dachu jest tak ważna?   Dach jest zwieńczeniem budynku i częścią najbardziej wyeksponowaną na działanie czynników atmosferycznych. Prawidłowe wyko... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie poddasza

Dlaczego odpowiednie ocieplenie poddasza jest tak ważne? Dach jest najbardziej wyeksponowaną częścią budynku, wystawioną bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. W zależności ... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie budynku

Dlaczego właściwe ocieplenie budynku jest tak ważne? Wybór odpowiedniego ocieplenia oraz prawidłowe jego wykonanie wpływają nie tylko na oszczędności kosztów ogrzewania, ale r&oacu... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie fundamentów

Dlaczego odpowiednie ocieplenie fundamentów jest tak ważne? Ocieplenie fundamentów wykonuje się w celu ograniczenia przepływu ciepła z budynku do gruntu. W przypadku braku oci... Czytaj więcej

7 lip 2016

Hydroizolacja fundamentów

Dlaczego właściwa hydroizolacja fundamentów jest tak ważna? Hydroizolacja fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy nowego budynku. Rzetelnie i solidnie wykonana ... Czytaj więcej