Fizyka budowli – dział budownictwa zajmujący się tematyką:

  • akustyki budynków i ochrony przed hałasem,
  • wymiany ciepła między budynkiem, jego elementami i otoczeniem,
  • transportem wilgoci i pary wodnej pomiędzy budynkiem, jego elementami i otoczeniem,
  • naświetlaniem obiektów budowlanych,
  • reakcją budynku i jego elementów na ogień oraz jego ochroną przeciwpożarową,
  • wpływem warunków atmosferycznych na obiekt budowlany i jego elementy (korozja materiałów i zmiana ich właściwości).

 

Współczynnik przewodzenia ciepła ciepła λ, [W/(mK)] – jest to ilość ciepła, która przepływa w czasie 1s przez dany materiał o wymiarach 1m x 1m x 1m, prostopadle do niego, przy różnicy temperatur po obu jego stronach równej 1K (10ºC).
Współczynnik ten określa zdolność materiału do przewodzenia ciepła, im jest on większy, tym więcej ciepła przenika przez dany materiał.


Przegroda budowlana – element oddzielający poszczególne części budowli. Może być to przegroda wewnętrzna, oddzielająca dwa pomieszczenia lub zewnętrzna, oddzielająca pomieszczenia wewnętrzne budynku od jego otoczenia.


Współczynnik przenikania ciepła U, [W/(m2K)] – jest to ilość ciepła, która w czasie 1s przepływa przez powierzchnię 1 m2 danej przegrody budowlanej, przy różnicy temperatur po obu jej stronach równej 1K. W odróżnieniu od współczynnika przewodzenia ciepła, współczynnik przenikania ciepła dotyczy całej przegrody budowlanej, a nie pojedynczego materiału.


Mostek termiczny (cieplny) – jest to miejsce w przegrodzie budowlanej, w którym na jej powierzchni wewnętrznej mamy niższą temperaturę, czyli występują w tym miejscu straty cieplne. Najogólniej mówiąc, są to tzw. słabe miejsca, w których przegroda budowlana ma gorsze właściwości zatrzymywania ciepła.

 

 

Źródła:
”Budownictwo ogólne tom 2, fizyka budowli, Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Piotra Klemma, wyd. Arkady, Warszawa 2005, 2006”
http://solidnabudowa.pl/artykul/slownik-terminow-budowlanych-%E2%80%93-fizyka-budowli-odc1
Norma PN EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

O autorach:
dr hab. inż. Jacek Szafran

dr hab. inż. Jacek Szafran

Inżynier budownictwa z 14 letnim doświadczeniem w zawodzie, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz International Association for Shell and Spatial Structures, adiunkt na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.

mgr inż. Artur Matusiak

mgr inż. Artur Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie, z uzyskanym tytułem zawodowym magistra inżyniera, od 2015 roku asystent projektanta (inżynier budowy) w firmie Compact-Project Sp. z o.o. Sp. k., od 2016 roku członek Zarządu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oddział Łódź.

Ostatnie artykuły:

7 lip 2016

Izolacja dachu

Dlaczego odpowiednia izolacja dachu jest tak ważna?   Dach jest zwieńczeniem budynku i częścią najbardziej wyeksponowaną na działanie czynników atmosferycznych. Prawidłowe wyko... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie poddasza

Dlaczego odpowiednie ocieplenie poddasza jest tak ważne? Dach jest najbardziej wyeksponowaną częścią budynku, wystawioną bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. W zależności ... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie budynku

Dlaczego właściwe ocieplenie budynku jest tak ważne? Wybór odpowiedniego ocieplenia oraz prawidłowe jego wykonanie wpływają nie tylko na oszczędności kosztów ogrzewania, ale r&oacu... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie fundamentów

Dlaczego odpowiednie ocieplenie fundamentów jest tak ważne? Ocieplenie fundamentów wykonuje się w celu ograniczenia przepływu ciepła z budynku do gruntu. W przypadku braku oci... Czytaj więcej

7 lip 2016

Hydroizolacja fundamentów

Dlaczego właściwa hydroizolacja fundamentów jest tak ważna? Hydroizolacja fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy nowego budynku. Rzetelnie i solidnie wykonana ... Czytaj więcej