7 lip 2016

Izolacja dachu

Dlaczego odpowiednia izolacja dachu jest tak ważna?   Dach jest zwieńczeniem budynku i częścią najbardziej wyeksponowaną na działanie czynników atmosferycznych. Prawidłowe wykonanie izolacji dachu (pokrycia dachu) jest znacznie ważniejsze od wykończenia ścian oraz pomieszczeń...

Czytaj
7 lip 2016

Ocieplenie poddasza

Dlaczego odpowiednie ocieplenie poddasza jest tak ważne? Dach jest najbardziej wyeksponowaną częścią budynku, wystawioną bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. W zależności od pokrycia dachu, jego powierzchnia zewnętrzna może zimą wychładzać się nawet do – 300C, nato...

Czytaj
7 lip 2016

Ocieplenie budynku

Dlaczego właściwe ocieplenie budynku jest tak ważne? Wybór odpowiedniego ocieplenia oraz prawidłowe jego wykonanie wpływają nie tylko na oszczędności kosztów ogrzewania, ale również na trwałość elewacji oraz energooszczędność całej inwestycji. Dobrze wykonane ocieplenie ob...

Czytaj
7 lip 2016

Ocieplenie fundamentów

Dlaczego odpowiednie ocieplenie fundamentów jest tak ważne? Ocieplenie fundamentów wykonuje się w celu ograniczenia przepływu ciepła z budynku do gruntu. W przypadku braku ocieplenia fundamentów ciepło z pomieszczeń (nawet w przypadku ocieplonych ścian zewnętrzny...

Czytaj
7 lip 2016

Hydroizolacja fundamentów

Dlaczego właściwa hydroizolacja fundamentów jest tak ważna? Hydroizolacja fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy nowego budynku. Rzetelnie i solidnie wykonana hydroizolacja fundamentów daje gwarancję, że w przyszłości nie będziemy mieli problemó...

Czytaj
22 mar 2016

Problem izolacji termicznej w miejscu oparcia dachu na murze

Niezależnie od rodzaju wybranego ocieplenia budynku (wełna mineralna, skalna, czy styropian), problemowym miejscem było oparcie murłaty na murze – oparcie dachu na konstrukcji murowanej. W przypadku ocieplenia w postaci mat lub płyt, należy pociąć je na odpowiednie kawałki i umies...

Czytaj
22 mar 2016

Oddychanie ścian – współczynnik oporu dyfuzyjnego

Potocznie używany termin „oddychanie ścian” nie jest terminem technicznym. Przez oddychanie przegrody budowlanej należy rozumieć zjawisko dyfuzyjnego odpływu pary wodnej z pomieszczenia przez samą przegrodę zewnętrzną. Zjawisko to jest korzystne z punktu widzenia komfortu wilgotnościo...

Czytaj
22 mar 2016

Obliczenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła - pianka PUR

Z uwagi na to, że konstrukcja połaci dachowej nie jest przegrodą jednorodną (nie składa się z warstw cieplnie jednorodnych), należy obliczyć kres górny i dolny całkowitego oporu cieplnego. Obliczenia należy przeprowadzić dla tzw. powtarzalnego komponentu o szerokości równej osi...

Czytaj
11 mar 2016

Fizyka budowli - definicje

Fizyka budowli – dział budownictwa zajmujący się tematyką: akustyki budynków i ochrony przed hałasem, wymiany ciepła między budynkiem, jego elementami i otoczeniem, transportem wilgoci i pary wodnej pomiędzy budynkiem, jego elementami i otoczeniem, naświetlaniem obie...

Czytaj
11 mar 2016

Wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych określone w obowiązujących przepisach oraz aktach prawnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla ...

Czytaj
9 mar 2016

Obliczenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła - wełna mineralna

Należy zwrócić uwagę na fakt, że większość wykonawców podaje wyliczoną przez siebie grubość izolacji termicznej i porównuje jej współczynnik przenikania ciepła z wartością 0,25 W/(m2·K). Jest to błąd, gdyż wartość ta odpowiada wartości maksymalnej współczynnika ...

Czytaj

Ostatnie artykuły:

7 lip 2016

Izolacja dachu

Dlaczego odpowiednia izolacja dachu jest tak ważna?   Dach jest zwieńczeniem budynku i częścią najbardziej wyeksponowaną na działanie czynników atmosferycznych. Prawidłowe wyko... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie poddasza

Dlaczego odpowiednie ocieplenie poddasza jest tak ważne? Dach jest najbardziej wyeksponowaną częścią budynku, wystawioną bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych. W zależności ... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie budynku

Dlaczego właściwe ocieplenie budynku jest tak ważne? Wybór odpowiedniego ocieplenia oraz prawidłowe jego wykonanie wpływają nie tylko na oszczędności kosztów ogrzewania, ale r&oacu... Czytaj więcej

7 lip 2016

Ocieplenie fundamentów

Dlaczego odpowiednie ocieplenie fundamentów jest tak ważne? Ocieplenie fundamentów wykonuje się w celu ograniczenia przepływu ciepła z budynku do gruntu. W przypadku braku oci... Czytaj więcej

7 lip 2016

Hydroizolacja fundamentów

Dlaczego właściwa hydroizolacja fundamentów jest tak ważna? Hydroizolacja fundamentów to jeden z najważniejszych etapów budowy nowego budynku. Rzetelnie i solidnie wykonana ... Czytaj więcej